woensdag 7 december 2011

Stage Ontwikkeling van binair symmetrisch kanaal (HBO/Universitair) - KEMA, Arnhem

Commando-overdrachtsapparatuur (teleprotection) wordt gebruikt om commando's (tripsignalen) voor de beveiliging van hoogspanningsnetten van onderstation naar onderstation te sturen voor het afschakelen van de beveiligde lijn.

Commando-overdrachtsapparatuur dient te worden beproefd volgens IEC 60834-1. Een tweetal beproevingen betreft het meten van de waarschijnlijkheid van het optreden van een onterecht commando als functie van verstoring op de communicatielijn en de waarschijnlijkheid van het missen van een commando als functie van verstoring op de communicatielijn.

Voor de beproevingen van digitale commando-overdrachtsapparatuur dient een binair symmetrisch kanaal met bit error rate instelling te worden ontwikkeld voor 64 kbit/s en 2048 kbit/s ITU-T G.703 interfaces.

De opdracht bestaat dan uit het ontwikkelen van het ontwerp, het bouwen van het ontwerp, het uitvoeren van testen en documenteren.

trouwreportage

Geen opmerkingen:

Een reactie posten